dissabte, 21 de març de 2015

Activitat multicultural - Bollywood


ACTIVITAT INTERCULTURAL
Títol:
Bollywood
Objectius:
·       Fomentar la diversitat de cultures, músiques i balls seguint amb el treball del segon trimestre sobre la interculturalitat
·         Descobrir el bollywood
·         Presentar la vestimenta típica de ballarines de bollywood
·         Desenvolupar el tacte, el ritme i l'oïda
·         Treballar la identitat
Metodologia:
Com que els infants aprenen a partir de les seves pròpies experiències, l'activitat serà activa. D'aquesta manera, es tindran en compte les necessitats de cada nadó per a facilitar el seu apropament a la ballarina i als materials. A més, la capacitat d'experimentació té un paper molt important en aquesta activitat ja que els infants experimentaran a partir de diversos sentits com l'oïda amb la música, el tacte amb les teles i els cascavells o la mirada a partir de la visualització del ball i de la diversitat d'elements que porta la ballarina al cos.
Infants participants:
Aquesta activitat està preparada per a infants d'un any aproximadament, però, al tractar-se d'una activitat molt flexible, serveix per a edats superiors.
Recursos humans:
Per a la realització d'aquesta activitat, a més de les educadores del grup, serà necessària una ballarina de bollywood.
Recursos materials:
·         Vestimenta feta a partir de teles hindús,
·         Joies
·         Cascavells
·         Varietat de teles amb diferents textures, gruixades i colors
·         Pintura per a la cara de color vermell
·         Un CD amb música hindú
·         Guirnaldes per a decorar la classe
·         Un mapa d'Índia que especifica els balls de cada regió
Temporalització:
Per al moment d'apropament de la ballarina als infants són necessaris entre 5 i 10 minuts. Una vegada els nens i nenes es sentin més segurs, es necessiten entre 3 i 5 minuts per a que la ballarina els faci una demostració. Tot seguit, dir que per a fer el puntet al front dels nadons i col·locar-los un a un davant del mirall es necessiten almenys 10 minuts més.
Pel que fa al joc amb les teles es fan servir cinc minuts i per a l'exploració dels cascavells cinc més.
En definitiva, l'activitat dura entre 28 i 35 minuts aproximadament.
Espai:
Per a realitzar aquesta activitat, el millor és tenir un espai ampli i lluminós. Per aquest motiu, es realitzarà a l'aula. Però per a evitar tantes distraccions dels infants, els materials del dia a dia de l'aula s'han d'amagar.
D'aquesta manera, es dóna la volta al moble amb joguines, es lleva la taula amb diferents materials, es treu fora els materials de la zona de psicomotricitat i l'estora de fusta. Així, queda una aula amb molt més espai utilitzable i amb menys elements que afavoreixin la distracció.
Preparació:
Per a la preparació d'aquesta activitat, el més important és parlar primer amb la ballarina i organitzar conjuntament l'activitat i segon distribuir l'espai de l'aula de manera que quedi el màxim d'espai lliure i sense materials que puguin distreure a l'alumnat.
Desenvolupament de l'activitat:
En primer lloc, es fa un apropament de la ballarina als infants per a que agafin confiança. Una vegada els nens es senten més còmodes amb la seva presència, es posa la música i la ballarina comença a ballar al centre de l'aula mentre els infants l'observen asseguts a l'estora.
Quan acaba la cançó, la ballarina deixa de ballar i, juntament amb les educadores, es dibuixa un puntet vermell al front dels nadons que s'aniran col·locant enfront del mirall. D'aquesta manera es pretén conèixer si saben identificar-se al mirall o no.
Després, es fa una mica de joc amb les teles. D'aquesta manera, es tapen als infants, es destapen, se'ls acaricia suaument amb la tela en moviment...
Per últim, es posen a disposició dels nens i les nenes el conjunt de cent cascavells que es col·loquen les ballarines als turmells per a que experimenten la duresa, el tacte, el soroll, el ritme...
Avaluació:
Una vegada feta l'activitat, he observat reaccions que no esperava dels infants davant l'activitat. Així, per exemple na A que sol ser una nena molt activa i moguda, ha mostrat molta vergonya tot i que en alguns moments pareixia que s'animava. En canvi, en M que sol ser molt vergonyós ha estat el que més s'ha llançat. D'altra banda, na S no ha plorat en el moment de l'entrada de la ballarina a l'aula i fins i tot ha estat a coll d'ella quan normalment és la que més estranya.
A banda, respecte a l'autoavaluació, dir que hi ha diferents aspectes a millorar, tant pel que fa a l'organització de l'activitat com a la posada en pràctica.
En primer lloc, allò que milloraria en l'organització és que vaig pensar en fer massa coses per a molt poc temps. Llavors, el que realment hem fet en l'activitat ha estat observar el ball, fer una mica de joc amb teles de l'aula i pel que fa a l'experimentació amb cascavells ha estat només amb els que portava la ballarina als peus.
Per tant, l'apartat de pintar un puntet vermell al front dels infants no s'ha pogut fer per falta de temps i la part de joc amb teles i experimentació amb cascavells ha estat molt superficial. Per aquest motiu, considero que són necessàries dues sessions; en una es fa el balla i el joc amb teles i en l'altra es treballa la identitat amb el puntet del front i s'experimenta amb els cascavells.
En segon lloc, pel que fa a la posada en pràctica, dir que vaig acordar amb la ballarina que tallaríem el ball en el moment en què observés que els alumnes es començaven a distreure i no he fet, he esperat a que la ballarina finalitzés el ball. A més, després d'haver fet l'activitat m'he adonat que potser hauria estat millor deixar que els infants es moguessin per l'aula en comptes de tenir-los asseguts, d'aquesta manera hauria donat l'oportunitat als infants de ballar.
En tercer lloc, hauria d'haver estat més previnguda, ja que la ballarina s'ha oblidat dels cascavells, de la pintura vermella i de les teles. Llavors, hauria d'haver portat algunes alternatives com podria haver estat maquillatge vermell per exemple. Pel que fa als cascavells, alguns infants han experimentat amb els que portava la dona als peus i pel que fa a les teles hem emprat les que teníem a classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada