dissabte, 21 de març de 2015

Activitat multicultural - Bollywood


ACTIVITAT INTERCULTURAL
Títol:
Bollywood
Objectius:
·       Fomentar la diversitat de cultures, músiques i balls seguint amb el treball del segon trimestre sobre la interculturalitat
·         Descobrir el bollywood
·         Presentar la vestimenta típica de ballarines de bollywood
·         Desenvolupar el tacte, el ritme i l'oïda
·         Treballar la identitat
Metodologia:
Com que els infants aprenen a partir de les seves pròpies experiències, l'activitat serà activa. D'aquesta manera, es tindran en compte les necessitats de cada nadó per a facilitar el seu apropament a la ballarina i als materials. A més, la capacitat d'experimentació té un paper molt important en aquesta activitat ja que els infants experimentaran a partir de diversos sentits com l'oïda amb la música, el tacte amb les teles i els cascavells o la mirada a partir de la visualització del ball i de la diversitat d'elements que porta la ballarina al cos.
Infants participants:
Aquesta activitat està preparada per a infants d'un any aproximadament, però, al tractar-se d'una activitat molt flexible, serveix per a edats superiors.
Recursos humans:
Per a la realització d'aquesta activitat, a més de les educadores del grup, serà necessària una ballarina de bollywood.
Recursos materials:
·         Vestimenta feta a partir de teles hindús,
·         Joies
·         Cascavells
·         Varietat de teles amb diferents textures, gruixades i colors
·         Pintura per a la cara de color vermell
·         Un CD amb música hindú
·         Guirnaldes per a decorar la classe
·         Un mapa d'Índia que especifica els balls de cada regió
Temporalització:
Per al moment d'apropament de la ballarina als infants són necessaris entre 5 i 10 minuts. Una vegada els nens i nenes es sentin més segurs, es necessiten entre 3 i 5 minuts per a que la ballarina els faci una demostració. Tot seguit, dir que per a fer el puntet al front dels nadons i col·locar-los un a un davant del mirall es necessiten almenys 10 minuts més.
Pel que fa al joc amb les teles es fan servir cinc minuts i per a l'exploració dels cascavells cinc més.
En definitiva, l'activitat dura entre 28 i 35 minuts aproximadament.
Espai:
Per a realitzar aquesta activitat, el millor és tenir un espai ampli i lluminós. Per aquest motiu, es realitzarà a l'aula. Però per a evitar tantes distraccions dels infants, els materials del dia a dia de l'aula s'han d'amagar.
D'aquesta manera, es dóna la volta al moble amb joguines, es lleva la taula amb diferents materials, es treu fora els materials de la zona de psicomotricitat i l'estora de fusta. Així, queda una aula amb molt més espai utilitzable i amb menys elements que afavoreixin la distracció.
Preparació:
Per a la preparació d'aquesta activitat, el més important és parlar primer amb la ballarina i organitzar conjuntament l'activitat i segon distribuir l'espai de l'aula de manera que quedi el màxim d'espai lliure i sense materials que puguin distreure a l'alumnat.
Desenvolupament de l'activitat:
En primer lloc, es fa un apropament de la ballarina als infants per a que agafin confiança. Una vegada els nens es senten més còmodes amb la seva presència, es posa la música i la ballarina comença a ballar al centre de l'aula mentre els infants l'observen asseguts a l'estora.
Quan acaba la cançó, la ballarina deixa de ballar i, juntament amb les educadores, es dibuixa un puntet vermell al front dels nadons que s'aniran col·locant enfront del mirall. D'aquesta manera es pretén conèixer si saben identificar-se al mirall o no.
Després, es fa una mica de joc amb les teles. D'aquesta manera, es tapen als infants, es destapen, se'ls acaricia suaument amb la tela en moviment...
Per últim, es posen a disposició dels nens i les nenes el conjunt de cent cascavells que es col·loquen les ballarines als turmells per a que experimenten la duresa, el tacte, el soroll, el ritme...
Avaluació:
Una vegada feta l'activitat, he observat reaccions que no esperava dels infants davant l'activitat. Així, per exemple na A que sol ser una nena molt activa i moguda, ha mostrat molta vergonya tot i que en alguns moments pareixia que s'animava. En canvi, en M que sol ser molt vergonyós ha estat el que més s'ha llançat. D'altra banda, na S no ha plorat en el moment de l'entrada de la ballarina a l'aula i fins i tot ha estat a coll d'ella quan normalment és la que més estranya.
A banda, respecte a l'autoavaluació, dir que hi ha diferents aspectes a millorar, tant pel que fa a l'organització de l'activitat com a la posada en pràctica.
En primer lloc, allò que milloraria en l'organització és que vaig pensar en fer massa coses per a molt poc temps. Llavors, el que realment hem fet en l'activitat ha estat observar el ball, fer una mica de joc amb teles de l'aula i pel que fa a l'experimentació amb cascavells ha estat només amb els que portava la ballarina als peus.
Per tant, l'apartat de pintar un puntet vermell al front dels infants no s'ha pogut fer per falta de temps i la part de joc amb teles i experimentació amb cascavells ha estat molt superficial. Per aquest motiu, considero que són necessàries dues sessions; en una es fa el balla i el joc amb teles i en l'altra es treballa la identitat amb el puntet del front i s'experimenta amb els cascavells.
En segon lloc, pel que fa a la posada en pràctica, dir que vaig acordar amb la ballarina que tallaríem el ball en el moment en què observés que els alumnes es començaven a distreure i no he fet, he esperat a que la ballarina finalitzés el ball. A més, després d'haver fet l'activitat m'he adonat que potser hauria estat millor deixar que els infants es moguessin per l'aula en comptes de tenir-los asseguts, d'aquesta manera hauria donat l'oportunitat als infants de ballar.
En tercer lloc, hauria d'haver estat més previnguda, ja que la ballarina s'ha oblidat dels cascavells, de la pintura vermella i de les teles. Llavors, hauria d'haver portat algunes alternatives com podria haver estat maquillatge vermell per exemple. Pel que fa als cascavells, alguns infants han experimentat amb els que portava la dona als peus i pel que fa a les teles hem emprat les que teníem a classe.

diumenge, 18 de gener de 2015

Motius per a cursar l'assignatura de Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació InfantilActualment, els nens i nenes passen moltes hores amb les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. Per aquest fet em pareix crucial l'assignatura de Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil que oferta la Universitat de les Illes Balears. 

De fet, puc dir que allò que esperava aprendre matriculant-me a aquesta assignatura tenia que veure amb l'anàlisi dels diferents mitjans de comunicació, per tal de tenir en compte els seus avantatges i inconvenients per a portar a terme activitats més adequades amb els infants. Però, ara que ja l'he finalitzat, puc dir que s'ensenya molt més. A banda, de les característiques, avantatges i inconvenients dels mitjans de comunicació com és la televisió o Internet per exemple, hem aprofundit en molts aspectes relacionats amb el cinema i amb els videojocs. 

Dit això, vull destacar el que ha significat aquestos nous aprenentatges per a mi. El fet és que m'ha ensenyat a mirar amb una visió crítica els diferents programes televisius, el cinema infantil o els videojocs tenint en compte els seus riscos. Cosa que m'ha fet reflexionar sobre la meva infància i la influència que poden haver tingut determinats programes i pel·lícules sobre el meu afàn per arribar a l'edat adulta. Per això, trobo molt  important  l'adequació de cada programa, pel·lícula o videojoc a l'edat del telespectador, espectador o jugador. 

Així, allò més impactant ha estat l'apartat de crítica a les pel·lícules Disney, on un se n'adona de molts missatges ocults que mai havia detectat, a banda d'un canvi de perspectiva on es deixa de veure aquestes pel·lícules com a ideals i una aprèn a mirar amb ulls crítics qualsevol pel·lícula o sèrie abans de posar-la a disposició dels infants. D'aquesta manera, també vull remarcar la importància del paper que tenen les famílies i les persones adultes ja que són les que han de controlar que el que visualitzin els nens estigui adaptat a la seva edat.  

Un altre aspecte que ha incitat a nous aprenentatges relacionats amb les diferents temàtiques ha estat el fòrum, on hem pogut compartir les nostres opinions, aportar nova informació que contrastés aquestes opinions, interactuar amb les companyes, debatre i posar a l'abast dels demés la informació.

A continuació, poso a la vostra disposició alguns dels articles (primer article, segon article, tercer artícle i quart artícle)  que han sorgit als diferents debats del fòrum i alguns vídeos interessants que tracten els missatges ocults de Disney:


A banda, el fet d'haver de realitzar un anàlisi d'una pel·lícula, sèrie televisiva o videojoc  en petit grup i una proposta didàctica per a treballar aquest tema amb els infants també ha estat un apartat molt interessant de la matèria, ja que a partir d'aquesta feina ha de ser un mateix el que ha de detectar els missatges ocults i els valors que realment es volen transmetre tot i estar amagats o ocults. Aquest treball ha resultat prou complicat, sobretot pel que fa a analitzar la sèrie i llavors, pel fet d'ensenyar als infants tant petits com analitzar una sèrie per a fer-los conscients d'allò que és real o allò que és mentida de la informació que reben.

Llavors, puc dir que ha esta a partir dels comentaris i recerques que hem portat a terme al llarg d'aquest semestre que he après a veure amb uns nous ulls, uns ulls de crítica, la informació que reben els infants de diversos recursos. 

En definitiva, m'han agradat molt les diferents experiències que he viscut i sobretot els nous aprenentatges que he adquirit, ja que m'han canviat totalment la meva visió i, tot i estar al tercer any de carrera, ha estat informació totalment nova per a mi que m'ha paregut molt interessant i a més fonamental, no només per als mestres sinó també per a les famílies i totes aquelles persones que tractin amb infants.